nackspärr

Kopiera term
tortikollis, snedställning i nacke med smärta och stelhet: spastisk t. ofrivilliga sammandragningar av halsmuskulaturens ena sida i form av hastiga huvudvridningar.
stiff neck
Kopiera term
torticollistilted neck with pain and stiffness: spasmodic torticolliscervical dystonia: painful involuntary condition involving contractions of neck muscles on one side which turn the neck away from a neutral position.