nevus

Kopiera term
födelsemärke, sammanfattande term på medfödda eller förvärvade hudförändringar där de vanligaste är pigmenterade och uppträder under barnaåren, s.k. pigmentnevi.
nevus
Kopiera term
birthmark, collective term for congenital or acquired skin lesions in which the most common are pigmented and appear during childhood, known as pigmented nevi.