njurbäcken

Kopiera term
pelvis renalis, trattformig del i njuren som samlar upp urin för passage till urinblåsan via urinledaren.
renal pelvis
Kopiera term
pelvis renalis, funnel-shaped part of the kidney that collects urine for passage to the urinary bladder via the ureter.