njure

Kopiera term
ren, organ belägna på var sida om ryggraden med uppgift att rena blodet från avfallsprodukter, reglera syra-basbalansen och upprätthålla vätskebalansen.
kidney
Kopiera term
retroperitoneal paired organ located one on each side of the spine with the task of cleaning waste products from the blood, regulating the acid-base balance and maintaining fluid balance.