non-Hodgkin-lymfom

Kopiera term
samlingsterm för en grupp tumörer som uppstår i lymfsystemet med varierande svårighetsgrad och prognos.
non-Hodgkin lymphoma
Kopiera term
collective term for a group of tumors arising in the lymphatic system with varying severity and prognosis.