nukleotid

Kopiera term
molekulära byggstenar i DNA och RNA som bl.a. spelar en viktig roll i cellens energilagring och energitransport.
nucleotide
Kopiera term
molecular building blocks of DNA and RNA which play an important role energy storage and energy transport within the cell.