onkotiskt tryck

Kopiera term
kolloidosmotiskt tryck, den del av det osmotiska trycket (uppkommer via makromolekyler, främst proteiner) som har till uppgift att transportera vätska in i blodcirkulationssystemet.
oncotic pressure
Kopiera term
colloid osmotic pressure, the portion of osmotic pressure caused by macromolecules (especially proteins) which serves to transport fluid, especially water, back into the vascular system.