opsonisering

Kopiera term
när antikroppar identifierar antigen och producerar ämnen för att göra antigenen mer attraktiva för fagocyterande celler, vilket gynnar immunförvaret.
opsonization
Kopiera term
when antibodies identify antigens and produce substances to make the antigen more attractive for phagocytic cells, thereby benefitting the immune system.