ortopedi

Kopiera term
medicinsk specialitet för behandling av medfödda eller förvärvade sjukdomar och skador i rörelseorganen.
orthopedics
Kopiera term
medical specialty for treatment of congenital or acquired diseases and injuries of the musculoskeletal system.