os

Kopiera term
1. ben: o. ilium tarmbenet; o. ischii sittbenet; o. nasale näsbenet; o. pubis blygdbenet. 2. mun: per o. genom munnen; o. uteri externum yttre livmodermunnen.
os
Kopiera term
1. bone: os ilium ilium; os ischii ischium; os nasale nasal bone; os pubis pubic bone. 2. mouth: per os orally; os uteri externum cervical os.