osmos

Kopiera term
vätskas genomträngande av membran för att balansera skillnader i koncentration mellan två lösningar.
osmosis
Kopiera term
passage of liquid through a membrane to establish an equilibrium between the differences in concentration between two solutions.