oxytocin

Kopiera term
medel för förlossningsinducering, värksvaghet, stimulering av bröstmjölkkörtlarna.
oxytocin
Kopiera term
hormone that stimulates contraction of the uterus, and during nursing also the smooth muscles associated with the mammary glands.