ozon

Kopiera term
O3, naturligt förekommande gas som bildas genom att syre oxideras i närvaro av kolväten, kväveoxider och solljus.
ozone
Kopiera term
O<n>3, naturally occurring gas formed when oxygen oxidizes in the presence of hydrocarbons, nitric oxide and sunlight.