pH

Kopiera term
potential of hydrogen (eng.), vätejonkoncentration, anger en vätskas surhetsgrad: neutral lösning pH=7; sur lösning pH <7; alkalisk lösning pH >7.
pH
Kopiera term
potential of hydrogen (a.), measure of hydrogen ion concentration; denotes how acid or base a solution is: neutral solution pH7; acid solution pH<7; alkaline solution pH>7.