palliativ

Kopiera term
lindrande: p. behandling symtomlindrande behandling som ej påverkar sjukdomsförloppet; p. vård omhändertagande i livets slutskede.
palliative
Kopiera term
relieving: palliative treatment symptomatic treatment that does not affect ultimate course of disease; palliative carecare in the final stage of life.