parenteral

Kopiera term
utanför tarmkanalen: p. tillförsel insprutning av t.ex. läkemedel i blodbanan eller under huden.
parenteral
Kopiera term
outside the intestinal tract: parenteral administration injection of e.g. drugs into the blood stream, muscle, or under skin.