parkinsonism

Kopiera term
uppträdande av Parkinsonliknande symtom vid andra sjukdomstillstånd och vid neuroleptikamedicinering.
parkinsonism
Kopiera term
appearance of Parkinson-like symptoms in other disease conditions, and in conjunction with consumption of neuroleptics.