patellardans

Kopiera term
undersökningsmetod vid misstänkt utgjutning i knäleden; knäskålen tillbakafjädrar då den trycks bakåt mot benet.
patellar dance
Kopiera term
examination for suspected knee joint effusion; kneecap springs back after being forcefully pushed against underlying bone.