patientförsäkring

Kopiera term
försäkring som kan ge patient ersättning för skada i samband med undersökning eller behandling inom sjuk- och hälsovård.
patient insurance
Kopiera term
insurance that can provide patient compensation for injury sustained in conjunction with examination or treatment within the healthcare system.