penicilliner

Kopiera term
antibiotika i gruppen betalaktamer och omfattar bl.a. bensylpenicillin, penicillin V, ampicillin, amoxicillin, kloxacillin och flukloxacillin.
penicillins
Kopiera term
antibiotics in the beta-lactam group, including benzylpenicillin, penicillin V, ampicillin, amoxicillin, cloxacillin, flucloxacillin, etc.