perkussion

Kopiera term
knackning, undersökningsmetod av kroppens organ genom att knacka på kroppsytan med fingrarna.
percussion
Kopiera term
method of examination involving thumping or knocking on a finger placed on the body surface to yield information about fluids or organs thereunder.