perkutan transluminal angioplastik

Kopiera term
PTA, metod att med kateter vidga aterosklerotiskt förträngda kärl.
percutaneous transluminal angioplasty
Kopiera term
PTA, vascular surgical method using catheter to dilate atherosclerotic stenotic vessels.