personcentrerad vård

Kopiera term
ett etiskt förhållningsätt som innebär att den enskilda personen aktivt och i nära samarbete med vårdgivaren deltar i sin vård, omsorg och rehabilitering, vilket resulterar i en gemensam hälsoplan.
person-centred care
Kopiera term
an ethical approach where the persons actively participate in their own medical treatment (in creating the health plan) in close cooperation with the health professionals.