pessar

Kopiera term
1. vaginalring som förhindrar framfall. 2. kupa av silikon som täcker livmodertappen och förhindrar befruktning.
1. pessary, 2. diaphragm
Kopiera term
1. vaginal ring that prevents prolapse. 2. silicone device that covers the cervix and prevents conception.