pityriasis rosea

Kopiera term
rodnade, fjälliga, ringformiga hudutslag på bålen som är associerat med humant herpesvirus (HHV-6 eller HHV-7.)
pityriasis rosea
Kopiera term
infectious self-limited viral disease characterized by erythematous, scaly, annular skin lesions on trunk and associated with human herpesvirus (HHV-6 and HHV-7).