placenta

Kopiera term
moderkaka: p. praevia föreliggande moderkaka där moderkakan täcker inre livmodermunnen.
placenta
Kopiera term
organ of exchange between fetus and mother; placenta previa condition in which the placenta covers the internal os, partially or fully.