polymyalgi

Kopiera term
generell inflammation av kärlväggen i kroppens artärer vilket ger allmänsymtom och muskelvärk: polymyalgia reumatica.
polymyalgia
Kopiera term
rheumatologic disorder characterized by vascular inflammation of arteries producing both general symptoms and symmetric pain especially from proximal muscles and joints of extremities; association giant-cell arteritis or temporal arteritis.