porfyri

Kopiera term
samlingsterm för en sjukdomsgrupp som orsakas av medfödda brister på enzymer i hemoglobinomsättningen vilket leder till överskott av porfyriner med varierande symtombild.
porphyria
Kopiera term
collective term for a group of diseases caused by congenital enzyme defects in hemoglobin metabolism, leading to surplus of porphyrins and resulting in various clinical symptoms.