porta

Kopiera term
1. port: p. hepatis leverporten, anslutningspunkt för kärl och nerver på leverns undersida. 2. vena portae portådern, portvenen, samlar upp blodet från tarmarna och för det till levern.
porta
Kopiera term
1. port, entry: p. hepatis transverse fissure of the liver, entry point for vessels and nerves on inferior surface of liver. 2. vena portae portal vein, carries blood from the intestines to the liver.