positronemissionstomografi

Kopiera term
PET, metod att undersöka metaboliska och fysiologiska funktioner med hjälp av radioaktivt märkta biokemiska substanser vars omsättning registreras och omvandlas till en skiktröntgenbild.
positron emission tomography
Kopiera term
PET, nuclear imaging method to examine metabolic and physiological functions using radioactive labeled bioactive substances and recording their degradation to provide a 3D or tomographic image.