postiktal

Kopiera term
tillstånd som inträffar efter ett epileptiskt anfall: p. konfusion förvirrat tillstånd efter ett epileptiskt anfall.
postictal
Kopiera term
after a seizure: postictal confusion confused mental state immediately following an epileptic seizure.