postkommotionellt syndrom

Kopiera term
diffusa symtom efter hjärnskakning såsom trötthet, koncentrationssvårighet, irritabilitet och minnespåverkan.
post-concussion syndrome
Kopiera term
postconcussive syndrome; vague symptoms following concussion including fatigue, concentration difficulties, irritability and poor memory.