posttraumatiskt stressyndrom

Kopiera term
PTSD, tillstånd som uppstår som fördröjd eller långvarig reaktion efter ett trauma av exceptionellt hotande eller katastrofalt slag.
post-traumatic stress disorder
Kopiera term
PTSD, chronic or persistent sequelae following exposure to an exceptional crisis.