preeklampsi

Kopiera term
havandeskapsförgiftning, graviditetstoxikos , sjukdomstillstånd under graviditet med blodtrycksförhöjning och äggvita i urinen.
preeclampsia
Kopiera term
preeclampsia, medical condition during pregnancy characterized by hypertension and proteinuria.