premenstruellt dysforiskt syndrom

Kopiera term
PMDS, form av svårare premenstruellt syndrom med främst psykiska symtom, bl.a. nedstämdhet, ångest och uttalade humörsvängningar.
premenstrual dysphoric syndrome
Kopiera term
PMDS, severe form of premenstrual syndrome characterized by mainly psychological symptoms: e.g., depression, anxiety and pronounced mood swings.