proprioceptor

Kopiera term
sinnesorgan i bl.a. muskler, senor och leder som reagerar på kroppsrörelser (viktiga för balanshållning).
proprioceptor
Kopiera term
sensory organ found in muscles, tendons and joints that reacts to body movements (important for sense of balance).