prostatism

Kopiera term
kroniska prostatabesvär såsom täta urinträngningar, svag urinstråle samt svårighet att sätta igång urinering och tömma blåsan.
prostatism
Kopiera term
chronic prostatic problems including urinary frequency, weak urinary stream and difficulty initiating urination and draining the bladder.