provokationstest

Kopiera term
framkallande av allergisk reaktion med allergiframkallande ämne (allergen) för att påvisa misstänkt allergi.
provocation test
Kopiera term
induction of allergic reaction with allergy-causing substance (allergen) to confirm suspected allergy.