provrörsbefruktning

Kopiera term
in vitro fertilisering, IVF, befruktning då äggceller och spermier blandas i näringslösning varefter befruktat ägg placeras i livmodern.
test tube fertilization,
Kopiera term
in vitro fertilization IVF, egg and sperm are mixed in a nutrient solution, after which the fertilized egg is placed in the uterus.