psoriasis

Kopiera term
kronisk återkommande hudsjukdom med varierande svårighetsgrad och klinisk bild, vanligt symtom är fjällbildning på rodnad hud.
psoriasis
Kopiera term
immune-mediated disease chronic recurrent skin disease of varying severity and clinical manifestations; typical symptoms are scaly erythematous skin lesions and may include joint problems.