psykopati

Kopiera term
förändrad funktion och struktur i delar av hjärnans frontal- och temporallober som är kopplat till våldsamt och antisocialt beteende samt psykopati; ger en störd personlighet ifråga om känsloliv och vilja att följa sociala normer.
psychopathy
Kopiera term
sociopathy; antisocial personality disorder