psykos

Kopiera term
psykisk sjukdom med förändrad verklighetsuppfattning och bristande sjukdomsinsikt: cykloid p. psykiska tillstånd med periodiskt förlopp, en kombination av nedstämdhet eller upprymdhet, vanföreställningar, hallucinationer, schizofrena symtom och förvirring.
psychosis
Kopiera term
mental illness with changed perception of reality and lack of awareness of disease: cycloid psychosiscyclically recurring psychotic state characterized by a combination of symptoms including depression or euphoria, delusions, hallucinations, schizophrenic symptoms and confusion.