psykosomatisk sjukdom

Kopiera term
kroppsliga besvär för vars uppkomst och förlopp psykiska faktorer är av stor betydelse.
psychosomatic illness
Kopiera term
physical symptoms and signs for which the origin and course are largely dependent on psychological factors.