pudendusblockad

Kopiera term
smärtlindringsmetod där lokalbedövning läggs runt bäckenbotten och mellangården vid förlossningens utdrivningsskede.
pudendal nerve block
Kopiera term
method of relieving pain in the fetal expulsion stage of labor where local anesthesia is injected around the pudendal nerve of the pelvic floor.