pulsåderbråck

Kopiera term
aneurysm, onormal vidgning av en artär (t.ex. i hjärna eller i aorta) som kan brista och leda till livshotande blödning.
aneurysm
Kopiera term
abnormal dilation of an artery (e.g., in the brain or aorta) that may rupture and cause life-threatening bleeding.