pupilldilatation

Kopiera term
vidgning av pupillen som om ensidig kan vara tecken på intrakraniell tryckstegring med risk för inklämning.
pupillary dilatation
Kopiera term
widening of the pupil which, if unilateral, may be a sign of elevated intracranial pressure with risk of herniation.