pyelografi

Kopiera term
kontraströntgenundersökning av njurbäckenet: retrograd p. pyelografi där kontrastmedel ges i urinledaren.
pyelography
Kopiera term
pyelogram; contrast radiography of renal pelvis with intravenous contrast: retrograde pyelography pyelography in which retrograde contrast is delivered through ureter.