radikaloperation

Kopiera term
kirurgisk operation som avser att fullständigt avlägsna det sjuka eller reparera en defekt eller felläge.
radical surgery
Kopiera term
surgical procedure involving complete removal of diseased tissue and sometimes adjacent structures.