rebound

Kopiera term
tillstånd där plötsligt upphörande av stimuli leder till en reaktion i direkt motsatt riktning, t.ex. uppblossande av sjukdom efter avslutad behandling.
rebound
Kopiera term
condition in which sudden cessation of stimulus causes an opposite reaction; e.g., reactivation of disease symptoms after cessation of therapy.