referred pain

Kopiera term
(eng.), smärta från djupa strukturer som upplevs avlägset från det sjuka organet och orsakas av att innervering kommer från samma ryggmärgsnivå som organet.
referred pain
Kopiera term
pain experienced from a location removed from the diseased organ or painful stimulus, caused by mutual innervation from the same spinal level as the organ in question.